ScrollToTop

Firma instalacyjno handlowa

rok założenia firmy 1990

Energia słoneczna jest bezpłatna i ogólnie dostępna!!!

Słońce jest dla naszej planety podstawowym źródłem czystej i odnawialnej energii. W ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi dociera jej tyle, ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne globu. Energia promieniowania słońca ma ogromny potencjał a jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny

Utrwalony przez lata model energetyczny gospodarki oparty głównie o węgiel kamienny, gaz i ropę, zepchnął na margines alternatywne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, wodę czy biogaz. Zasoby tradycyjnych paliw zaczynają się wyczerpywać i drożeć. Tymczasem zasoby energii słońca w Polsce są znaczne i mogą zaspokoić dużą część naszych potrzeb energetycznych.

Ciągły wzrost kosztów wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej, spowodowany wzrostem cen paliw i kosztów ochrony środowiska, wzbudza coraz większe zainteresowanie społeczne możliwościami wykorzystywania darmowej energii słonecznej. W Europie urządzenia wykorzystujące energię słoneczną są wykorzystywane z powodzeniem już od wielu lat i mają coraz większy udział w bilansach energetycznych państw. Najlepsze warunki helioenergetyczne Polski o nasłonecznieniu ponad 1022 kWh/m2 rocznie występują w środkowo - wschodniej części kraju: na Wyżynie Małopolskiej i Roztoczu oraz w pasie nadmorskim Wybrzeża. W skali roku północne krańce Polski otrzymują o 9% energii słonecznej mniej niż południowe, z kolei rejony nadmorskie wyróżniają się atmosferą najbardziej przeźroczystą dla promieniowania.

Poniższa tabela obrazuje zróżnicowanie tych wielkości w wybranych miejscach naszej planety.

Miasto lub rejon Szerokość geograficzna północna Wysokość n.p.m.[m] Napromieniowanie całkowite [MJ*m-2] Usłonecznienie[h]
Warszawa 52o16' 130 3480 1580
Kołobrzeg 54o11' 16 3832 1624
Zakopane 49o18' 857 3558 1467
Sztokholm 59o21' 44 3521 1700
Poczdam 52o23' 110 3643 1677
Paryż 48o49' 50 4068 1658
Wiedeń 48o15' 202 3881 1716
Londyn 60o08' 82 3402 1530
Budapeszt 47o26' 130 4320 1830
Rzym 43o40' 131 4968 2445
Sahara - - 8460 3900

Polska Akademia Nauk ocenia, że ekonomicznie uzasadniona jest budowa w Polsce ok. 23 mln. m2 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 800-1200 MW i rocznej produkcji energii rzędu 640-960 GWh.\

Przedstawiona mapa ukazuje obszary zróżnicowanych sum rocznego napromieniowania zgodne z przyjętą normę dla całego kraju 3600MJ/m2, co odpowiada wartości 1000kWh/m2 z odchyłkami +/- 10%.

Zmieszczony wykres obrazuje rozkład napromieniowania rocznego.

Legenda:

  1. promieniowanie cieplne na powierzchnię 1m2 nachyloną pod kątem 45o w kierunku na południe
  2. energia uzyskana z 1m2 powierzchni kolektora przy temperaturze wody 10oC na dopływie