ScrollToTop

Firma instalacyjno handlowa

rok założenia firmy 1990

Energia słoneczna jest bezpłatna i ogólnie dostępna!!!

Słońce jest dla naszej planety podstawowym źródłem czystej i odnawialnej energii. W ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi dociera jej tyle, ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne globu. Energia promieniowania słońca ma ogromny potencjał a jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny

Utrwalony przez lata model energetyczny gospodarki oparty głównie o węgiel kamienny, gaz i ropę, zepchnął na margines alternatywne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, wodę czy biogaz. Zasoby tradycyjnych paliw zaczynają się wyczerpywać i drożeć. Tymczasem zasoby energii słońca w Polsce są znaczne i mogą zaspokoić dużą część naszych potrzeb energetycznych.

Ciągły wzrost kosztów wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej, spowodowany wzrostem cen paliw i kosztów ochrony środowiska, wzbudza coraz większe zainteresowanie społeczne możliwościami wykorzystywania darmowej energii słonecznej. W Europie urządzenia wykorzystujące energię słoneczną są wykorzystywane z powodzeniem już od wielu lat i mają coraz większy udział w bilansach energetycznych państw. Najlepsze warunki helioenergetyczne Polski o nasłonecznieniu ponad 1022 kWh/m2 rocznie występują w środkowo – wschodniej części kraju: na Wyżynie Małopolskiej i Roztoczu oraz w pasie nadmorskim Wybrzeża. W skali roku północne krańce Polski otrzymują o 9% energii słonecznej mniej niż południowe, z kolei rejony nadmorskie wyróżniają się atmosferą najbardziej przeźroczystą dla promieniowania.

Poniższa tabela obrazuje zróżnicowanie tych wielkości w wybranych miejscach naszej planety.

Miasto lub rejonSzerokość geograficzna północnaWysokość n.p.m.[m]Napromieniowanie całkowite [MJ*m-2]Usłonecznienie[h]
Warszawa52o16′13034801580
Kołobrzeg54o11′1638321624
Zakopane49o18′85735581467
Sztokholm59o21′4435211700
Poczdam52o23′11036431677
Paryż48o49′5040681658
Wiedeń48o15′20238811716
Londyn60o08′8234021530
Budapeszt47o26′13043201830
Rzym43o40′13149682445
Sahara84603900

Polska Akademia Nauk ocenia, że ekonomicznie uzasadniona jest budowa w Polsce ok. 23 mln. m2 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 800-1200 MW i rocznej produkcji energii rzędu 640-960 GWh.\

Przedstawiona mapa ukazuje obszary zróżnicowanych sum rocznego napromieniowania zgodne z przyjętą normę dla całego kraju 3600MJ/m2, co odpowiada wartości 1000kWh/m2 z odchyłkami +/- 10%.

Zmieszczony wykres obrazuje rozkład napromieniowania rocznego.

Legenda:

  1. promieniowanie cieplne na powierzchnię 1m2 nachyloną
    pod kątem 45o w kierunku na południe
  2. energia uzyskana z 1m2 powierzchni kolektora przy
    temperaturze wody 10oC na dopływie