ScrollToTop

Firma instalacyjno handlowa

rok założenia firmy 1990

Kolektory słoneczne – najtańsza energia!

Instalacje solarne są jedynymi systemami grzewczymi których koszt zakupu jest w pełni amortyzowany.

Kolektory słoneczne służą do odbioru energii cieplnej promieniowania słonecznego i przekazywania jej poprzez tzw. czynnik grzewczy i wymiennik ciepła znajdujący się w zbiorniku (bojlerze), do ogrzania wody. Ze względu na cenę oraz prostą konstrukcję najpopularniejsze w Polsce są tzw. kolektory cieczowe płaskie. Kolektory słoneczne wykonane są z wysokiej jakości materiałów jak: miedź, aluminium, specjalne szkło solarne i izolacja cieplna, co zapewnia ich długą (ponad 25 lat) i bezawaryjną pracę w naszych warunkach klimatycznych. Ze względu na lekką (ok. 38 kg) i szczelną konstrukcję, kolektory słoneczne nie mają ograniczeń co do miejsca montażu i mogą być montowane na:

 • dachu
 • ścianie budynku
 • bezpośrednio na ziemi

Instalacja solarna stanowi zespół dobranych do siebie urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele sterująco – zabezpieczające i pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła. Odpowiednio dobrane i wykonane instalacje solarne znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych jak i w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, ubojniach i masarniach, klubach sportowych i rekreacyjnych, basenach kąpielowych, a także w rolnictwie i zakładach produkcyjnych.

Charakterystyka kolektorów słonecznych -paneli termicznych

Kolektory słoneczne cieczowe-termiczne pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekazują ciepło (konwersja termiczna) do instalacji grzewczej. Zysk energetyczny kolektora słonecznego jest uzależniony jest między innymi od temperatury otoczenia. Warunkiem bezpiecznej całorocznej eksplatacji kolektora w naszych warunkach klimatycznych, jest napełnienie go płynem solarnym odpornym zarówno na niskie (zamarzanie) jak i wysokie temperatury (odparowanie).

Największym „wrogiem” dla kolektora są długie okresy mocnego zachmurzenia, przy czym należy wspomnieć, że nawet wtedy ich wydajność nie spada do zera. Kolektory należy zawsze traktować jako układ wspomagający a nie główne źródło energii.

W przypadku kolektorów cieczowych „płaskich”, w obudowie (wannowej lub skrzyniowej wykonanej z aluminium) pod szybą znajduje się absorber (najczęsciej wykonany z miedzi) pokryty specjalnym związkiem (czarny chrom, tinox, sunselect) zabezpieczony przed stratami ciepła odpowiednią wełną izolacyjną.

Z absorberem zespolone są rury miedziane (układ harfowy lub meandrowy) w których przepływa czynnik grzewczy (roztór glikolu) odbierający ciepło od absorbera. Całość kolektora osłonięta jest hartowaną szybą ze szkła borowo-krzemowego,

Wyeliminowanie metali żelaznych z konstrukcji kolektorów skutkuje ich bardzo dużą żywotnością. Oprócz kolektorów płaskich cieczowych, najczęściej występują także kolektory cieczowe rurowe-próżniowe, wyraźnie różniące się budową od opisanych kolektorów płaskich (zestaw pionowych szklanych rur, pod którymi w niektórych konstrukcjach znajduje się specjalne lustro CPC). Rury, także w tym przypadku są wykonane z hartowanego szkła o wysokiej odporności mechanicznej (gradobicie) i zwiększonej zdolności przepuszczania promieniowania słonecznego. Izolatorem w takich kolektorach jest próżnia.

Rury w dobrych kolektorach, są wspomagane wysokorefleksyjnym zwierciadłem parabolicznym (CPC) znajdującym się pod nimi. Jest ono wykonane z polerowanego aluminium lub stali nierdzewnej. Zwierciadło zwiększa całoroczną wydajność energetyczną kolektora i jego sprawność przede wszystkim dlatego, że umożliwia wykorzystanie jednocześnie całej powierzchni absorbera niezależnie od pory dnia i sezonowej pozycji słońca. Kolektory próżniowe najlepsze wykorzystanie znajdują w instalacjach wspomagających instalacje centralnego ogrzewania czy procesów technologicznych. Wysoka cena dobrych kolektorów próżniowych nie uzasadnia ich stosowania w typowych układach przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdyż znacznie wydłuża się okres amortyzacji inwestycji.

Oszczędności płynące z wykorzystania kolektorów słonecznych

Korzyści płynące z posiadania kolektorów słonecznych to przede wszystkim ekonomiczne, ale i proekologiczne tzn. pozyskiwanie darmowego ciepła wprost z natury. Najbardziej interesującym dla potencjalnego inwestora tematem jest szybkość zwrotu kosztów poniesionych na instalację solarną.

Z różnego rodzaju analiz ekonomicznych wynika, iż średni czas zwrotu kosztów wynosi ok. 5 lat. Jednakże mając na względzie stale rosnące ceny energii, czas amortyzacji takiego urządzenia może być znacznie krótszy. Jest rzeczą charakterystyczną, że w przypadku obiektów o dużym zużyciu energii, głównie ciepłej wody użytkowej (hotele, pensjonaty, małe ciepłownie osiedlowe, zakłady produkcyjne, masarnie, sauny) stopa amortyzacji może wynieść nawet 50% !

Według ekspertów z Banku Światowego, w najbliższych latach ceny ropy naftowej wzrosną o 15-25%, gazu ziemnego o 30%, a węgla kamiennego o ok.30%. Prognozy dla cen energii elektrycznej również nie są optymistyczne gdyż w Polsce nie wytwarza się „taniego prądu” z elektrowni jądrowej. Po całkowitym uwolnieniu cen, energia uzyskiwana z węgla będzie systematycznie drożała i zapotrzebowanie na kolektory wzrośnie.

Powyższe czynniki spowodują, że mikroenergetyka słoneczna stanie się zjawiskiem naturalnym i powszechnym jak telefonia komórkowa.

Korzystanie z instalacji solarnej w średniej wielkości domku jednorodzinnym to:

 • oszczędność tradycyjnych nośników energii, dla potrzeb ciepłej wody użytkowej rzędu 60-70% w skali roku,
 • oszczędność tychże samych nośników energii, dla potrzeb wspomagania centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym do 30% rocznie,
 • oszczędność przy podgrzewaniu wody w otwartym basenie kąpielowym rzędu 90% w okresie letnim
 • możliwość współpracy instalacji solarnej z istniejącym systemem centralnego ogrzewania,
 • ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz związków siarki,
 • skuteczne zabezpieczenie się przed następstwami coraz wyższych cen pozostałych nośników energii, mających udział w kosztach eksploatacji naszego domu, oraz przed nieplanowanymi przerwami w ich dostarczaniu.

Nasza oferta obejmuje produkty różnych firm :

 • Watt – polski producent posiadający w ofercie kolektory cieczowe płaskie i próżniowe , więcej : www.watt.pl
 • Thermosolar – słowacki producent jeden z prekursorów techniki solarnej w europie , posiada w ofercie kolektory cieczowe płaskie i ewenement kolektory próżniowe płaskie.
 • Sonnekraft – austriacki producent kolektorów płaskich wysokiej jakości.