ScrollToTop

Firma instalacyjno handlowa

rok założenia firmy 1990

Pompy ciepła – pierwszorzędna technologia

Pompa ciepła wykorzystuje naturalne, darmowe zasoby ciepła i pozwala zastosować je do celów grzewczych i chłodniczych w sposób całkowicie przyjazny dla środowiska – nie emituje szkodliwych substancji ani pól elektromagnetycznych. Ziemia i Słońce są odnawialnymi źródłami energii, której zagospodarowanie leży w interesie ekonomicznym i ekologicznym każdego człowieka.

Pompa ciepła wykorzystuje przy pomocy niewielkiej porcji energii elektrycznej niskotemperaturową energię cieplną, która jest rozproszona, ale i zmagazynowana w środowisku. Zamienia ją na użytkową energię cieplną i umożliwia zarówno ogrzewanie jak i klimatyzowanie pomieszczeń indywidualnych oraz przemysłowych. Proces ten jest tani ale efektywny. Pozwala znacznie zredukować koszty ogrzewania, ponieważ tylko ok 25% potrzebnej energii pochodzi z sieci elektrycznej. Pozostałe 75% energii to darmowe ciepło ze środowiska naturalnego. Aby lepiej uzmysłowic to przeliczenie, posłużmy się przykładem: do wytworzenia 4 kWh użytkowej energii cieplnej potrzebujemy ok. 1 kWh energii elektrycznej! Pompa ciepła jest wysoce efektywnym i sprawnym źródłem ciepła w naszym domu lub firmie.

Zasada działania sprężarkowej pompy ciepła polega na wykorzystaniu właściwości fizycznych czynnika roboczego – gazu R134 lub R404 wypełniającego instalację wewnętrzną pompy ciepła. Czynnik roboczy przepływający przez wymiennik ciepła (tzw. parownik) ogrzewa się od płynu wypełniającego instalację dolnego źródła ciepła i parując zamienia się w gaz. Czynnik roboczy w postaci gazowej trafia do sprężarki, gdzie w wyniku kompresji znacznie wzrasta jego temperatura. Następnie przegrzana para gazu ochładza się i skrapla w drugim wymienniku ciepła (tzw. skraplacz) przez oddanie ciepła wodzie wypełniającej instalację górnego źródła ciepła, czyli centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Po zredukowaniu wysokiego ciśnienia w zaworze rozprężnym, czynnik roboczy wraca do parownika i cały proces rozpoczyna się na nowo.

Pompy ciepła - pierwszorzędna technologia

Integralną częścią pompy ciepła jest sterownik. Umożliwia on bezobsługową eksploatację całego systemu grzewczego, umożliwiając pełną kontrolę nad dowolnymi procesami w naszym systemie grzewczym, np:

 • ogrzewanie konwekcyjne,
 • ogrzewanie nadmuchowe (choć pod pewnymi warunkami),
 • ogrzewanie podłogowe i ścienne,
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • dostosowanie temperatury centralnego ogrzewania do zewnętrznych warunków pogodowych,
 • klimatyzowanie i wytwarzanie wody lodowej,
 • współpraca z innymi szczytowymi źródłami ciepła oraz układem solarnym,
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych.

Elementami składowymi instalacji grzewczych oprócz samej pompy ciepła są:

– dolne źródło ciepła, czyli instalacja umożliwiająca odbiór ciepła niskotemperaturowego z otoczenia na kilka sposobów

– górne źródło ciepła, czyli wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wykonana jako system niskotemperaturowy, najlepiej jako ogrzewanie ścienne, podłogowe lub grzejnikowe, lecz odpowiednio przeliczone do pracy w niskich parametrach temperaturowych. Czym niższy parametr zasilania instalacji c.o. tym wyższa sprawność systemu i niższe koszty eksploatacji pompy ciepła. Pompa ciepła odbiera energię niskotemperaturową z instalacji dolnego źródła i po zamianie na użytkową energię cieplną przekazuje ją do instalacji górnego źródła. System instalacji z pompą ciepła dzieki swej dużej elastyczności. efektywnie wykorzystuje specyficzne warynki energetyczne ogrzewanych obiektów poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań dolnego źródła:

– KOLEKTOR GRUNTOWY POZIOMY –
Wykonywany jest z poziomo ułożonych rur polietylenowych, wypełnionych wodnym roztworem niskolepliwego glikolu. Rury ułożone są 1,4-1,5 m poniżej poziomu gruntu w rozstawie 1 m. Roztwór glikolu, którego obieg wymusza pompa dolnego źródła, ogrzewa się od gruntu i transportuje pobrane ciepło do pompy ciepła. Teren przeznaczony pod budowę kolektora poziomego musi być wolny od zabudowy trwałej i nasadzeń dużych drzew.

– KOLEKTOR GRUNTOWY PIONOWY –
Kolektor pionowy wykonany jest z pionowych odcinków rur polietylenowych umieszczonych w odwiertach i połączonych na dole U-kształtką. Poszczególne odwierty połączone są ze sobą szeregowo w pętlę. Odcinki poziome, łączące odwierty muszą być umieszczone na głębokości 1,4-1,5 m pod powierzchnią terenu. Odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić min. 4,0-5,0 m. Najczęściej głębokość odwiertów wynosi 50-150 m, ale wykonywane są także odwierty głębsze. Kolektor gruntowy pionowy wymaga znacznie mniej miejsca pod budowę niż kolektor poziomy. Jest stabilniejszy ze względu na brak oddziaływania przez niską temperaturę zewnętrzną poprzez przemrażanie gruntu.

– STUDNIE GŁĘBINOWE –
Woda jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła. Pompy ciepła ze względu na korzystniejsze parametry pracy mają wyższą wydajność i efektywność przy wykorzystaniu studni głębinowych jako dolnego źródła ciepła. Jest to również źródło najtańsze i nie zajmujące dużych przestrzeni terenu. Umożliwiają pozyskanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne. Stała temperatura wód głebinowych powyżej +8st.C sprawia, że jest to sposób pozyskiwania ciepła posiadający wysoką roczną zdolnośc grzewczą. O możliwości wykorzystania wód głębinowych decydują: wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Zazwyczaj system realizuje się jako układ dwóch studni – eksploatacyjnej i chłonnej, oddalonych od siebie o 15-20 m.

– POWIETRZE ZEWNĘTRZNE-
Na potrzeby dolnego źródła wykorzystywana jest energia zawarta w powietrzu zewnętrznym.Pompa ciepła posiada wymiennik powietrzny ustawiany na zewnątrz podobny do klimatyzatorów. Tego rodzaju dolne źródło wymaga zastosowania systemu odszraniania w który najczęściej pompy są wyposażone. System pompy powietrznej jest stosunkowo łatwy do wykonania (wymaga wykonania tylko fundamentu) bez kosztownych wykopów lub odwiertów przez co spadają koszty inwestycyjne. Wadą jest wachanie w szerokim się współczynnika sprawności COP w zależności od temperatury powietrza . Pompa musi współpracować z innym źródłem, które krytycznie przejmie rolę wiodącą zaopatrzenia w ciepło.

– CIEPŁO ODPADOWE –
Energia odpadowa z procesów technologicznych jest najbardziej ekonomicznym dolnym źródłem ciepła. W zakładach produkcyjnych i sporych gospodarstwach rolno-hodowlanych często występuje potrzeba jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania. Zastosowanie pompy ciepła pozwala równocześnie dostarczyć energię do ogrzewania i obsłużyć procesy chłodnicze. Do zastosowania pompy ciepła doskonałe warunki panują wszędzie tam, gdzie do celów technologicznych albo w ich efekcie pozyskiwana jest ciepła woda. Nie jest też problemem odzyskanie zasobów ciepła zgromadzonych w ciepłym powietrzu jako technologicznym czynniku produkcyjnym bądź samym produkcie ubocznym. Wykorzystując tzw. rekuperację możemy znacznie wspomóc nasz system grzewczy wyposażony w pompę ciepła. Niektóre gałęzie przemysłu, w których występują idealne warunki do wykorzystania pompy ciepła to:

– zakłady tworzyw sztucznych,
– mleczarnie,
– piekarnie,
– oczyszczalnie ścieków,
– przetwórnie mięsa,
– zakłady wydobywcze (wykorzystanie ciepła z wód kopalnianych)
– baseny kąpielowe (wykorzystanie zrzutów wody prysznicowej i sanitarnej z technologii basenowej)

Wspólczynik efektywności (COP) wzrasta wraz ze wzrostem temperatury dolnego źródła, na zasadzie – im większy zasób energii wstępnej tym mniej energii zużyje pompa i cały system grzewczy. Trzeba zaznaczyć, że obniżenie temperatury odbioru źródła górnego skutkuje tak samo zwiększeniem COP.Wykorzystanie tzw. źródeł skojarzonych jako dolnego źródła ciepła do zasilania pompy ciepła jest najbardziej efektywnym sposobem zagospodarowania energii zarówno wysokiej jaki i niskiej temperatury. Pozwala nam uprościć proces technologiczny oraz sprawia, że sprawność całej instalacji zdecydowanie wzrasta. Naturalnie, bardzo korzystnie wpływa to na zmniejszenie kosztów całego procesu grzewczo-chłodniczego.

Generalnie jakość wykonania dolnego i górnego źródła, ich wydajność będzie decydować o sprawności systemu i kosztach eksploatacyjnych .
Należy szczególnie zwrócić na to uwagę ponieważ firmy instalacyjne chcąc obniżyć cenę instalacji pompy ciepła minimalizują koszty po stronie dolnego źródła co skutkuje póżniej wysokimi rachunkami za energię elektryczną lub niedostatkiem energetycznym. Firma instalacyjna powinna poza montażem samej pompy zbudować instalację wewnętrzną, zaprojektować i wykonać ją zgodnie z teorią instalacji niskotemperaturowej, zaproponować np. buforowanie ciepła co znacznie poprawia mobilność instalacji, umozliwia doskonalą regulacje rozbioru, zwiększa wydatek cieplej wody w czasie i chroni pompę przed przedwczesnym zużyciem. Kompleksowa , rzetelna analiza przełoży się na właściwy efekt końcowy, a niska cena jest najgorszym doradcą w wyborze oferty instalatora. Profesjonalizm, analiza, dostosowanie oferty do oczekiwań, referencje to dobry sufler …..

Koszty eksploatacji dobrze wykonanej instalacji z zasilaniem przez pompę ciepła jest na dziś ok. 20-30% niższy od kotłowni zasilanej węglem Eco-groszkiem przy założeniu średniej ceny węgla na poziomie 800zł/t . Nie uwzględnia się kosztów pobocznych polegających na składowaniu paliwa, obsługi związanej z odpopielaniem, czyszczeniem kotła i komina, a oraz energię elektryczną zasilającą podajnik kotła. Nie bez znaczenia jest czystość użytkowania, troska o środowisko w otoczeniu w którym użykownik funkcjonuje.
Generalnie jeśli decydujemy się na ogrzewanie pompą ciepła należy spełnić bezwglęnie określone warunki techniczne jeśli oczekujemy efektu ekonomicznego.

Nasza firma zrealizowała kilka inwestycji przy użyciu technologii pomp ciepła. Niektóre z nich funkcjonują 8 lat. Obserwacja tych instalacji utwierdza nas w przekonaniu, że jest to technologia, która będzie stosowana coraz częściej ze względu na korzyści ekonomiczne, wygodę użytkowania oraz brak obciążeń środowiska naturalnego i coraz trudniejszy dostęp do kopalnych źródeł energii. Gorąco zachęcamy wszystkich potencjalnych inwestorów do ogrzewania w oparciu o pompy ciepła i instalację niskotemperaturową. Są to instalacje zdecydowanie zdrowsze dla osób o skłonnościach alergicznych i innych wrażliwych na denaturalizację klimatu wewnątrz domu.

Dla przykładu (stan na 15/02/2010) wymienniki poziome wykonane przez nasza firmę pracują dostarczając parametru na poziomie 0-1°C do pompy, kolektory pionowe 3-4 °C . Takie parametry umożliwiają poprawną, stabilną i sprawną pracę tych urządzeń. Miesięczne koszty eksploatacji w takich warunkach oscylują w przedziale (dla budynków 150m2) 350- 600 zł. Zależy to od architektury budynku tzn. ilości przeszkleń, jakości i prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z termiką budynku, zapotrzebowaniem na ciepło w związku z temperaturą zewnetrzną.

Obecnie dane z dn. 15.03.2011 temperatury dolnych źródeł u naszych klientów wynoszą;

– wymienniki poziome 0-1 °C

– wymienniki pionowe 4-7 °C

Świadczy to dobrym doborze dolnego źróda , właściwej jego regeneracji w stosunku do mocy chłodniczej pomp ciepła. Zapewnia to dobrą sprawność i efektywność systemów grzewczych .

Nasza oferta pomp ciepła obejmuje produkty kilku firm:

 • Nibe Biawar – koncern rodem ze Szwecji o największym doświadczeniu w produkcji pomp ciepła więcej: www.nibe.pl
 • Danfoss – koncern międzynarodowy, który w końcu 2007 uruchomił produkcję pomp ciepła mniejszej mocy w Grodzisku Mazowieckim w oparciu doświadczenie szwedzkiej firmy Termia, więcej: www.pompyciepla.danfoss.pl
 • Vaillant – niemiecka firma znana z produkcji kotłów, oferuje pompy w pełnej gamie, zaawansowane technologicznie, więcej: www.vaillant.pl
 • Vatra – polska firma produkuje pompy od 15 lat, szeroka gama , specjaliści od dużych mocy.