ScrollToTop

Firma instalacyjno handlowa

rok założenia firmy 1990

Filtry i zmiękczacze wody w trosce o zdrowie i twoje urządzenia oraz przybory wodne.

Każdy z nas ma świadomość, że organizm ludzki w ok.70% składa się z wody. W związku z tym jest to substancja, która odgrywa kluczową rolę w ekosystemie którego cywilizacja jest nieodłączna częścią. Niestety dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego, który dostarcza wiele nowych związków chemicznych w postaci komponentów – polimerów, farmaceutyków, pestycydów używanych w rolnictwie i wiele innych w sposób bezpośredni i pośredni powodują degradację powietrza oraz wód powierzchniowych i w konsekwencji wód podziemnych zasilających ujęcia komunalne. Pomimo dbałości operatorów wodociągów o jakość wody trzeba mieć świadomość, że normy czystości wody przewidują spore obostrzenia co do czynników bakteriologicznych, a w mniejszym stopniu chemicznym, dopuszczając mikrozawartości rakotwórczych metali ciężkich, pestycydów spełniając normy. Nietety ostatnie badania wskazują na coraz większą degradację nawet głębokich ujęć wody w wyniku wypłukiwania chemicznej mieszanki przez wody powierzchniowe zanieczyszczając w dalszej konsekwencji ujęcia wody. Media czesem informują o skażeniach ujęć wody głównie bakteriami z grupy Escherichia Coli i wówczas następuje dezynfekcja wodociągu związkami szkodliwego chloru. Pikanterii dodaje fakt, że takie informacje docierają często z opóźnieniem…..

Województwo świętokrzyskie słynące dotychczas z bardzo czystych wód również zaczyna borykać sięz problemem czystości wody. Każdy zapewne zna widok zakamienionego czajnika, zniszczonej instalacji wodnej, urzadzeń typu zbiorniki itd. Powodem jest duża zawartość rozpuszczonego węglanu wapnia powodujacego zwiększenie tzn. twardości wody. Ponieważ węglan wapnia dość łatwo wytrąca się z przepływajacej wody powoduje to powstawanie kamiennych osadów. Takie same zjawisko występuje w ludzkim organiźmie, jest to powodem kamicy nerkowej, przyczynia się do powstawania szkodliwych szczawianów zwiąkszając ryzyko kamicy woreczka żółciowego. Twarda woda ma gorsze właściwości katalityczne, więc nie filtruje w zadowalającycm stopniu z organizmu produktów przemiany materii usuwanych poprzez układ limfatyczny i nerki. Jest to bardzo ważny czynnik zdrowotny!

Istnieje przeświadczenie, że filtry mechaniczne stosowane na wejściu wodociągu do budynku dostatecznie zabezpieczają użytkowników przed wymienionymi zagrożeniami. Niestety ich działanie ogranicza się do filtrowania nieczystości stałych w postaci piasku, zawiesin, rdzy i innych o podobnej strukturze. Oczywiście w pewnym stopniu chroni to instalację i armaturę wodną. Chcąc uzyskać wodę pitną o doskonałej jakości należy zastosować filtr odwórconej osmozy. To urządzenie stosowane na skalę gospodarstwa domowego doskonale zabezpiecza użytkownika w odpowiedniej jakości wodę. Filtrowanie zachodzi na poziomie pestycydów jak również bakterii. Działania tego urządzenia nie można porównać do popularnych „dzbanków” które w zasadzie zmiękczają wodę (pod warunkiem bardzo częstej wymiany wkładu) i usuwają zawiesiny. Koszty eksploatacji filtra dzbankowego przy gorszych właściwościach są znacznie wyższe niż filtra osmotycznego. Ponieważ filtr tego typu generują wodę chemicznie czystą na jego wyjściu montowane są mineralizatory uzupełniające potrzebne do życia składniki mineralne. Woda czerpana jest ze specjanej wylewki dodatkowej montowanej na blacie kuchennym. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo małą wydajność przez co w systemie montowany jest zbiornik który przechowuje ok. 10 L wody dostępnej natychmiast.

Coraz częściej stosowane są zmiękczacze wody montowane na przyłączu wody. Powoduje to usunięcie węglanu wapnia (kamienia) z wody wpływającej do całego budynku. W ten sposób chroniona jest instalacja wodna, armatura, wszelkiego rodzaju urządzenia zasilane wodą; zbiorniki cwu, pralki, czajniki, wanny z hydromasażem, panele prysznicowe, deszczownie prysznicowe itp. Np. stosowanie zmiękczonej wody znacznie zmniejsza zużycie detergentów do prania i mycia, podczas procesu prania nie niszczy się tak odzież, końcówki dysz wodnych nie zarastają kamieniem. Proces zmiękczania następuje w złożu jonitowym przez które przepływa strumień wody. Naturalnym procesem jest zużywanie się złoża, które po przepłynięciu pewnej objętosci wody musi zostać zregenerowane poprzez przepłukanie roztworem soli. Proces regeneracji jest automatyczny sterowany specjalną głowicą z układem mikroprocesorowym, odbywa się to bez udziału użytkownika zmiękczacza. Należy tylko zadbać o odpowiedni stan soli tabletkowanej koniecznej do działania stacji.

Zmiękczacz wraz z osprzętem towarzyszącym w wersji Elegant  Fot. WiBtronic

Zmiękczacz wraz z osprzętem towarzyszącym w wersji Elegant
Fot. WiBtronic

Nasza oferta obejmuje wszelkie urządzenia do filtrowania i zmiękczania wody na skalę budownictwa mieszkaniowego. Stosujemy zmiękczacze z glowicami objętościowymi renomowanego producenta z USA od 8 lat. Niech rekomendacją będzie brak reklamacji w tym okresie …. i zadowolenie użytkowników. Z naszych urządzeń korzystają piekarnie, firmy technologiczne, odbiorcy indywidualni .